Digitale ortofoto

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet "Digitale ortofoto" som er en samling av digitale georefererte flybilder med kartets geometriske egenskaper.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: 1

Oppdatert: 28.01.2016 10:48:01

Godkjent: 19.12.2014

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter