Administrative enheter Norge

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Administrative enheter Norge, som viser nasjons-, fylkes- og kommuneinndelingen i landet med de mest nøyaktigegrenser som er registrert digitalt og som er samlet i ett datasett.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 07.08.2017 16:14:23

Godkjent: 17.12.2014

Utkast 07.08.2017

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter