Eksplosivanlegg

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Eksplosivanlegg som er et datasett som viser anlegg med farlig stoff, dvs. brannfarlig og giftig gass, stoff og væske

Status: Retired

Submitter: Norwegian Directorate for Civil Protection

Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection

Version number 1

Updated: 11/10/2016 11:15:16 AM
Date retired: 10/11/2016
Date draft: 06/07/2016