Eksplosivanlegg

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Eksplosivanlegg som er et datasett som viser anlegg med farlig stoff, dvs. brannfarlig og giftig gass, stoff og væske

Innsender: Kartverket

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 4

Utgave: 20190206

Oppdatert: 06.02.2019 14:34:04

Godkjent: 06.02.2019

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Utgått
Utkast
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
26.04.2017
Erstattet
Godkjent
02.05.2017
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Versjon juli 2016
Erstattet
Godkjent
06.07.2016

Ingen foreslåtte dokumenter