Havnedata

Status: Draft

Definition: Havnedata er detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter.

Updated: 21.09.2022
Date draft: 21/09/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 2
Version name: 3.0