Havnedata

Havnedata er detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 3.0

Updated: 5/16/2023 12:50:34 PM

Accepted: 01/03/2023

Draft 16/05/2023

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
2.0
Superseded
Accepted
20/12/2021

No suggested documents