Gravplass

Status: Superseded

Definition: Datasett for utarbeidelse av gravkart etter gravferdsforskriften § 4 andre avsnitt

Updated: 05.05.2022
Date accepted: 01/04/2021
Date superseded: 05/05/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Ministry of Children and Families
Version number 2
Version name: 20210308