Forurenset grunn

Status: Sosi-valid

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Forurenset grunn" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification. Datasettet omfatter eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier.

Updated: 30.06.2017
Date accepted: 01/01/2015
Submitter: Norwegian Environment Agency
Owner: Norwegian Environment Agency
Version number 1