Statistiske enheter - Norges grunnkretser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Statistiske enheter - Norges grunnkretser" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside

Status: Sosi-valid

Version number : 2

Version name: Versjon 1.5_20180115

Updated: 2/25/2020 1:23:53 PM

Accepted: 25/02/2020

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Versjon 1.0.20131001
Superseded
Draft

No suggested documents