S100 Kartdata

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "S100 Kartdata" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Polar Institute

Owner: Norwegian Polar Institute


S100 Kartdata

Status: Draft

Version: Versjon oktober 2015

Updated: 1/12/2016 10:26:36 AM

Accepted: 12/01/2016

Draft 03/11/2015

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Polar Institute
Versjon desember 2013
Retired
Draft
10/12/2013
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Polar Institute
Versjon oktober 2015
Draft