Nødhavner

Spesifikasjonen inneholder beskrivelse av Kystverkets forhåndsevaluerte nødhavnlokaliteter som inngår i Kystverkets beredskapsplanverk. Disse lokalitetene vurderes som de mest aktuelle stedene å anbringe fartøy i nød for å unngå eller begrense akutt forurensning. Dataene utgjør en del av Kystverkets beslutningsstøtteverktøy til bruk i situasjoner med fare for, eller inntrådt, akutt forurensning. I den enkelte situasjon er likevel ethvert sted en mulig nødhavn.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: The Norwegian Coastal AdministrationStatus: Draft

Version: 20211201

Updated: 11/26/2021 2:01:44 PM

Draft 26/11/2021

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
The Norwegian Coastal Administration
versjon 20151117
Retired
Draft
14/06/2017
Title
Owner
Version
Status
The Norwegian Coastal Administration
20211201
Draft