Kulturminner - Kulturmiljøer

Status: Superseded

Definition: Produktspesifikasjonen beskriver datasettet Kulturmiljøer for det offentlige kartgrunnlaget.

Updated: 20.08.2018
Date accepted: 29/09/2017
Date superseded: 20/08/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage
Version number 3
Version name: 20160503