FKB Vegnett

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB – Vegnett" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside

Status: Valid

Version: Versjon 4.03_2016-07-01

Updated: 8/11/2016 3:04:13 PM

Accepted: 11/08/2016

Appoval text:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
Versjon 4.02 – 2012-12-01
Retired
Accepted
11/08/2016

No suggested documents