FKB Vegnett

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB – Vegnett" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB  Vegnett

Status: Retired

Version: Versjon 4.03_2016-07-01

Updated: 2/6/2024 9:06:11 AM

Accepted: 11/08/2016

Appoval text:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

Retired: 01/01/2024

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
Versjon 4.03_2016-07-01
Retired
Accepted
11/08/2016
Geovekst
Versjon 4.02 – 2012-12-01
Retired
Accepted
11/08/2016

No suggested documents