FKB Veg

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Veg" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB Veg

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 5.0.1

Updated: 1/4/2023 2:23:13 PM

Accepted: 04/01/2023

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
Versjon 5.0
Superseded
Accepted
01/01/2022
Geovekst
Versjon 4.61
Superseded
Accepted
14/08/2018
Geovekst
Versjon 4.61
Superseded
Accepted
15/05/2018
Geovekst
Versjon 4.6
Superseded
Accepted
08/08/2016
Geovekst
Versjon 4.5 - 2014-03-01
Retired
Accepted
01/03/2014
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Mapping Authority
Versjon 5.1
Draft