FKB Tekst1000

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Tekst1000" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside

Status: Valid

Version number : 1

Version name: Versjon 4.02 – 2011-12-01

Updated: 1/28/2016 10:02:52 AM

Accepted: 01/12/2011

Appoval text:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

No historical documents

No suggested documents