FKB Tekst1000

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Tekst1000" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB Tekst1000

Status: Retired

Version: Versjon 4.02 – 2011-12-01

Updated: 2/6/2024 9:04:33 AM

Accepted: 01/12/2011

Appoval text:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

Retired: 01/01/2024

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
Versjon 4.02 – 2011-12-01
Retired
Accepted
01/12/2011

No suggested documents