FKB Ledning Belysning (forvaltning)

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Ledning Belysning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside

Status: Valid

Version number : 2

Version name: Versjon 4.5 – 2014-03-01

Updated: 11/4/2020 12:29:36 PM

Accepted: 04/11/2020

Appoval text:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Geovekst
Superseded
Accepted
08/08/2016

No suggested documents