FKB Ledning

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Ledning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB Ledning

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 5.0

Updated: 2/3/2022 1:47:05 PM

Accepted: 01/01/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
Versjon 4.6
Superseded
Accepted
08/08/2016
Geovekst
Versjon 4.5 – 2014-03-01
Retired
Accepted
01/03/2014
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Mapping Authority
Versjon 5.1
Draft