Del 3.2 - Reguleringsplaner

Denne produktspesifikasjonen, del 3.2 gjelder vedtatte reguleringsplaner (planstatus 3-8) og utveksling av data fra forvaltningsbaser og planregister.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Ministry of Local Government and Modernisation


Del 3.2 - Reguleringsplaner

Status: Valid

Version: Versjon 20190401

Updated: 11/19/2021 12:32:56 PM

Accepted: 16/08/2019

Appoval text:
GML-skjema er iht. GML-leveranser fra Geonorge og har avvik ift. UML-modell på enkelte punkter.

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Ministry of Local Government and Modernisation
Versjon 20180701
Superseded
Accepted
25/04/2019
Ministry of Local Government and Modernisation
4.5
Superseded
Draft
25/04/2019

No suggested documents