Del 3.1 - Kommuneplanens arealdel

Produktspesifikasjon som viser hvordan man skal produsere kommuneplanens arealdel i samsvar med pbl. kap. 11.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Ministry of Local Government and Modernisation


Del 3.1 - Kommuneplanens arealdel

Status: Valid

Version: Versjon 20190401

Updated: 2/5/2021 9:04:38 AM

Accepted: 16/08/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Ministry of Local Government and Modernisation
Versjon 20180701
Superseded
Accepted
25/04/2019
Ministry of Local Government and Modernisation
4.5
Superseded
Draft
25/04/2019

No suggested documents