Befolkning på rutenett

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Befolkning på rutenett" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 05.07.2018
Date accepted: 05/07/2018
Date superseded: 05/07/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: 20171201