Administrative enheter - Norges maritime grenser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Norges maritime grenser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside

Status: Valid

Version number : 1

Version name: versjon 2012-1 01/04/2012

Updated: 11/17/2021 12:17:18 PM

Accepted: 01/04/2012

Appoval text:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

Draft 14/06/2021

No historical documents

Title
Owner
Version name
Status
Norwegian Mapping Authority
20200601
Draft