Verdifulle kulturlandskap

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Verdifulle kulturlandskap som er et datasett som viser forvaltningsmessig høyt prioriterte kulturlandskapsområder med både biologiske og kulturhistoriske verdier.

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency


Verdifulle kulturlandskap

Status: Valid

Version:

Updated: 1/29/2016 9:41:16 AM

Accepted: 01/01/2015

No historical documents

No suggested documents