Vbase

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Vbase. Innhold: vegnett (kjørbare veger lengre enn 50 meter), gang- og sykkelvegnett, adresseinformasjon, trafikkreguleringer og vegsperringer.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Vbase

Status: Valid

Version: 30.05.2016

Updated: 6/14/2016 8:55:06 AM

Accepted: 10/06/2016

No historical documents

No suggested documents