Uran aktsomhet

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av datasettet Uran aktsomhet. Nasjonalt aktsomhetskart for uran viser områder i Norge som kjennetegnes av tilstedeværelsen av uranrike bergarter og/eller løsmasser. Kartet er basert på eksisterende geodatabaser, som inkluderer flybårne radiometriske målinger, geokjemi fra steinprøver og berggrunnsgeologi. Dette gir en omfattende oversikt over fordelingen av uran på nasjonal skala.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Uran aktsomhet

Status: Submitted

Version: 06.06.2024

Updated: 6/6/2024 1:34:35 PM

No historical documents

No suggested documents