Trafikkulykke

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Trafikkulykke. Datasettet beskriver alle trafikkulykker med personskader eller større materielle skader.

Submitter: Norwegian Public Roads Administration

Owner: Norwegian Public Roads Administration


Trafikkulykke

Status: Valid

Version: 1

Updated: 12/9/2015 2:25:39 PM

Accepted: 26/05/2015

No historical documents

No suggested documents