Stormflo og havnivå

Høye vannstander (stormflo) ved dagens havnivå og ved et framtidig havnivå i år 2100 eller 2150 som DSB anbefaler kommunene å bruke i sin veileder «Havnivåstigning og høye vannstander i samfunnsplanlegging» fra 2024.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Stormflo og havnivå

Status: Valid

Version: 20242806

Updated: 7/1/2024 2:34:03 PM

Accepted: 01/07/2024

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20180601
Superseded
Accepted
01/06/2018

No suggested documents