Støysoner for forsvarets skyte- og øvingsfelt

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet "Støysoner for forsvarets skyte- og øvingsfelt". Støysonene er ment som et hjelpemiddel i forbindelse med kommunens plan- og byggesaksarbeid.

Submitter: The Norwegian Defence Estates Agency

Owner: The Norwegian Defence Estates Agency


Støysoner for forsvarets skyte- og øvingsfelt

Status: Valid

Version: 01.12.2021

Updated: 1/11/2022 9:02:25 AM

Accepted: 11/01/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
The Norwegian Defence Estates Agency
01.12.2020
Superseded
Accepted
10/12/2020
The Norwegian Defence Estates Agency
20180125
Superseded
Accepted
07/06/2018
The Norwegian Defence Estates Agency
20170530
Superseded
Accepted
01/06/2017
The Norwegian Armed Forces
Superseded
Draft

No suggested documents