Skredfaresoner

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Skredfaresoner. NVE gjennomfører faresonekartlegging av skred i bratt terreng for utvalgte områder prioritert for kartlegging,

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Skredfaresoner

Status: Valid

Version: 24.05.2018

Updated: 5/30/2018 11:02:36 AM

Accepted: 30/05/2018

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
19.08.2016
Superseded
Accepted
09/03/2017
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
16.12.2015
Superseded
Accepted
18/12/2015
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Superseded
Draft

No suggested documents