Skjellsand - områder

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av datasett "Skjellsand - områder", som viser områder (arealer) i kystsonen med informasjon om skjellsand på havbunnen.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Skjellsand - områder

Status: Valid

Version: april 2023

Updated: 6/15/2023 3:47:40 PM

Accepted: 15/06/2023

No historical documents

No suggested documents