Sjøkart vektor

Kartene er digitale versjoner i vektor form av Norges offisielle sjøkart fra: • Hovedkartserien • Havnekartserien • Overseilingskartserien • Hovedkartserien Svalbard, Jan Mayen, Bouvetøya. • Kystkartserien Kartene er grunnlaget for de trykte papirkartene.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Sjøkart vektor

Status: Valid

Version: 1

Updated: 12/9/2015 1:06:15 PM

Accepted: 30/04/2015

No historical documents

No suggested documents