Sjø terrengmodeller

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Sjø terrengmodeller. Terrengmodellene er regulære grid for norske sjø- og havområder. Datasettene er laget på bakgrunn av moderne data, det vil si data innsamlet ved bruk av multistråle ekkolodd.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Sjø terrengmodeller

Status: Valid

Version:

Updated: 3/26/2015 12:49:30 PM

No historical documents

No suggested documents