Sikringstiltak

Datasettet inneholder sikringstiltak (f.eks. flomsikring, erosjonssikring, skredsikring) utført i regi av NVE, og egenskaper knyttes til disse (f.eks. navn, nr, anleggstype, formål, status). Datasettet består av to kartlag, der det ene kartlaget viser utstrekningen til sikringsanlegg i terrenget, mens det andre kartlaget viser midtpunkt til anleggene. Begge kartlagene inneholder egenskaper tilknyttet anleggene. Datasettet inneholder både planlagte anlegg, og ferdigstilte anlegg.

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Sikringstiltak

Status: Valid

Version: 2

Updated: 3/22/2022 1:13:17 PM

Accepted: 14/09/2020

No historical documents

No suggested documents