Sannsynlige forekomster av korallrev - felles

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Sannsynlige forekomster av korallrev. Disse dataene omfatter fire datasett, som er et resultat av automatisk klassifisering av høyoppløselige dybdedata. Datasettene viser sannsynlig utbredelse av korallrev. Datasettene dekker deler av Norskehavet fra kysten til eggakanten, fra Aktivneset i sør til Tromsøflaket i nord.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


forside

Status: Valid

Version number : 1

Version name: desember 2020

Updated: 12/9/2020 7:23:52 PM

Accepted: 09/12/2020

No historical documents

No suggested documents