Sannsynlige forekomster av korallrev

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Sannsynlige forekomster av korallrev. Disse dataene omfatter fire datasett, som er et resultat av automatisk klassifisering av høyoppløselige dybdedata. Datasettene viser sannsynlig utbredelse av korallrev. Datasettene dekker deler av Norskehavet fra kysten til eggakanten, fra Aktivneset i sør til Tromsøflaket i nord.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Sannsynlige forekomster av korallrev

Status: Valid

Version: 20200604

Updated: 7/7/2020 2:51:52 PM

Accepted: 07/07/2020

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
17. oktober 2019
Superseded
Accepted
17/10/2019
Geological Survey of Norway
oktober 2019
Superseded
Accepted
16/10/2019

No suggested documents