Reindrift - Trekklei

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Reindrift - Trekklei. Trekklei viser viktige naturlige trekk mellom beiteområder og forbi passasjer, der reinen trekker av seg selv, enten enkeltvis eller i flokk.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


Reindrift - Trekklei

Status: Valid

Version: 20221220

Updated: 12/21/2022 2:02:20 PM

Accepted: 21/12/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
20190801
Superseded
Accepted
09/09/2019
Norwegian Agriculture Agency
15.03.2017
Superseded
Accepted
18/05/2017
Norwegian Agriculture Agency
14.11.2016
Superseded
Accepted
16/11/2016
Norwegian Agriculture Agency
Superseded
Accepted
01/05/2015

No suggested documents