Reindrift - Reindriftsanlegg

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Reindriftsanlegg. Datasettet viser ulike typer anlegg og gjerder som er viktige for reindrifta, f.eks. vises permanente og midlertidige sperregjerder, barmarksløyper,gjeterhytter, feltslakteanlegg og områder for båttransport av rein.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


Reindrift - Reindriftsanlegg

Status: Valid

Version: 20221220

Updated: 12/21/2022 2:01:08 PM

Accepted: 21/12/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
20190801
Superseded
Accepted
09/09/2019
Norwegian Agriculture Agency
15.03.2017
Superseded
Accepted
18/05/2017
Norwegian Agriculture Agency
14.11.2016
Superseded
Accepted
16/11/2016
Norwegian Agriculture Agency
Superseded
Accepted
01/05/2015

No suggested documents