Reindrift - Reinbeitedistrikt

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Reinbeitedistrikt, som avgrenser reinbeitedistriktene i det samiske reinbeiteområdet.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


Reindrift - Reinbeitedistrikt

Status: Valid

Version: 20221219

Updated: 12/20/2022 7:48:55 AM

Accepted: 20/12/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
15.03.2017
Superseded
Accepted
18/05/2017
Norwegian Agriculture Agency
01.07.2016
Superseded
Accepted
16/09/2016

No suggested documents