Reindrift - Konvensjonsområde

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Reindrift - Konvensjonsområde, som viser administrative grenser for svenske reineieres beiteområder i Norge. Områdegrensene er fastsatt i forskrift om beiteområder for svensk rein i Norge, jf. grensereinbeiteloven.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


Reindrift - Konvensjonsområde

Status: Valid

Version: 06.01.2023

Updated: 1/9/2023 8:38:26 AM

Accepted: 09/01/2023

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
15.03.2017
Superseded
Accepted
18/05/2017
Norwegian Agriculture Agency
01.07.2016
Superseded
Accepted
16/09/2016

No suggested documents