Reindrift - Flyttlei

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Reindrift - Flyttlei. Datasettet beskriver lengre leier eller traséer i terrenget der reinen enten drives eller trekker selv mellom årstidsbeitene.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


Reindrift - Flyttlei

Status: Valid

Version: 20221220

Updated: 12/21/2022 2:05:16 PM

Accepted: 21/12/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
20190801
Superseded
Accepted
09/09/2019
Norwegian Agriculture Agency
14.11.2016
Superseded
Accepted
16/11/2016
Norwegian Agriculture Agency
Superseded
Accepted
01/05/2015

No suggested documents