Potensielt tilgjengelig strandsone

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Potensielt tilgjengelig strandsone. Potensielt tilgjengelige strandsonearealer i strandsonen beregnes ut fra terreng, veistrekninger, jernbanestrekninger, dyrket markarealer, bygninger og kystlinje.

Submitter: Statistics Norway

Owner: Statistics Norway


Potensielt tilgjengelig strandsone

Status: Valid

Version: 1

Updated: 12/9/2015 1:39:50 PM

Accepted: 16/06/2015

No historical documents

No suggested documents