Norges maritime grenser

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Norges maritime grenser, som er en samlebetegnelse for grenser og soner i havområder som inngår i Norges lover og forskrifter. Grensene og områdene er sammenstilt i et offisielt vektordatasett som dekker områdene Fastlands-Norge, Jan Mayen og Svalbard, samt Bouvetøya.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Norges maritime grenser

Status: Valid

Version:

Updated: 1/28/2016 11:27:28 AM

Accepted: 17/12/2014

No historical documents

No suggested documents