Nasjonale laksefjorder

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet "Nasjonale laksefjorder".

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate of Fisheries


Nasjonale laksefjorder

Status: Valid

Version: 20190322

Updated: 3/22/2019 4:47:36 PM

Accepted: 22/03/2019

No historical documents

No suggested documents