N5000 Kartdata

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet N5000 Kartdata, som er et datasett som er tilpasset målestokk 1:3 000 000 til 1:7 000 000 og dekker fastlands-Norge begrenset av riksgrensen mot nabolandene og territorialgrensen i havet.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


N5000 Kartdata

Status: Valid

Version:

Updated: 3/20/2015 3:35:17 PM

No historical documents

No suggested documents