N250 Kartdata

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet N250 Kartdatasom er et datasett som er en generalisering av N50 Kartdata og kartografisk tilpasset målestokk 1:100 000 - 1:300 000

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


N250 Kartdata

Status: Valid

Version:

Updated: 3/20/2015 3:32:52 PM

No historical documents

No suggested documents