N1000 Raster

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet N1000 Raster. N1000 Raster har topografisk informasjon lik N1000 Kartdata.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


N1000 Raster

Status: Valid

Version: 1

Updated: 12/16/2021 2:06:23 PM

Accepted: 16/12/2021

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
1
Retired
Draft
16/12/2021
Norwegian Mapping Authority
1
Superseded
Accepted
23/03/2015

No suggested documents