N1000 Kartdata

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet N1000 Kartdata, som er et datasett som er tilpasset målestokk 1:700 000 til 1:1 500 000 og dekker fastlands-Norge begrenset av riksgrensen mot nabolandene og territorialgrensen i havet.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


N1000 Kartdata

Status: Valid

Version:

Updated: 3/20/2015 3:35:45 PM

No historical documents

No suggested documents