Mineralressurser

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Mineralressurser. Dataene gir en oversikt over registrerte forekomster av industrimineraler, naturstein og metallressurser.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


forside

Status: Valid

Version number : 3

Version name: Oktober 2016

Updated: 10/19/2016 9:06:01 AM

Accepted: 19/10/2016

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Geological Survey of Norway
Juni 2016
Retired
Draft

No suggested documents