Markagrensen

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Markagrensen, som avgrenser område for virkeområdet til lov 6.juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Markagrensen

Status: Valid

Version: 26.01.2022

Updated: 1/26/2022 1:29:19 PM

Accepted: 26/01/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Versjon 01.02.2017
Superseded
Accepted
02/02/2017
Norwegian Mapping Authority
15.09.2016
Superseded
Accepted
15/09/2016

No suggested documents