Marine landformer

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av datasettet Marine landformer. Datasettet viser en rekke landskapsformer på havbunnen på norsk kontinentalsokkel og i fjordene.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Marine landformer

Status: Valid

Version: 1

Updated: 6/26/2018 12:16:56 PM

Accepted: 26/06/2018

No historical documents

No suggested documents