Landskap i ruter

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Landskap i ruter. Landskap i ruter er bygget opp av et rutenett med 5 x 5 km ruter hvor det til hver rute er knyttet en rekke dataverdier som beskriver natur- og kulturforhold (f.eks. terreng, klima, arealdekke, jordbruk).

Submitter: Norwegian Forest and Landscape Institute

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


Landskap i ruter

Status: Valid

Version:

Updated: 8/26/2016 12:44:46 PM

Accepted: 26/08/2016

Draft 26/08/2016

No historical documents

No suggested documents